De viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris-, nöt- och lammgårdar

I arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.
För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

I ett pågående projekt har vi tagit fram en bruttolista på en stor mängd åtgärder som ska minska klimatbelastningen på gård. Målet med projektet är att hitta de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Nu behöver vi din hjälp med att värdera åtgärderna utifrån genomförandet på gård.

Vill du hjälpa oss att värdera i vilken grad klimatåtgärderna kan genomföras på en gård med grisproduktion

Om du har kunskap om svensk grisproduktion så ber vi dig fylla i de båda enkäterna nedan. Enkäterna innehåller frågor om hur lätt det är att genomföra åtgärder inom foderproduktion, gödselhantering, utfodring samt produktionseffektivitet. Du får också uppskatta hur stor kostnaden är för att genomföra en åtgärd samt hur lönsam den är. 

Klimatåtgärder på gård Gris del 1 - Foderproduktion och Gödselhantering 

Klimatåtgärder på gård Gris del 2 - Utfodring och Produktionseffektivitet 

Vill du hjälpa oss att värdera i vilken grad klimatåtgärderna kan genomföras på en gård med nötkreatur

Om du har kunskap om svensk nötköttsproduktion så ber vi dig fylla i de båda enkäterna nedan. Enkäterna innehåller frågor om hur lätt det är att genomföra åtgärder inom foderproduktion, gödselhantering, utfodring samt produktionseffektivitet. Du får också uppskatta hur stor kostnaden är för att genomföra en åtgärd samt hur lönsam den är. 

Klimatåtgärder på gård Nöt del 1 - Foderproduktion och Gödselhantering 

Klimatåtgärder på gård Nöt del 2 - Utfodring och Produktionseffektivitet 

Vill du hjälpa oss att värdera i vilken grad klimatåtgärderna kan genomföras på en gård med lammproduktion

Om du har kunskap om svensk lammproduktion så ber vi dig fylla i de båda enkäterna nedan. Enkäterna innehåller frågor om hur lätt det är att genomföra åtgärder inom foderproduktion, gödselhantering, utfodring samt produktionseffektivitet. Du får också uppskatta hur stor kostnaden är för att genomföra en åtgärd samt hur lönsam den är. 

Klimatåtgärder på gård Lamm del 1 - Foderproduktion och Gödselhantering 

Klimatåtgärder på gård Lamm del 2 - Utfodring och Produktionseffektivitet 

Vill du veta mer om arbetet som har bedrivits inom Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm

Läs mer om Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm här

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...