Workshop " Ta fram de 10 effektivaste åtgärderna på gård för att minska klimatpåverkan från det svenska köttet"

I arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. I ett pågående projekt ”Halverade utsläpp för nöt, gris och lamm 2045 (klimatmålet)” har vi tagit fram en bruttolista på en stor mängd åtgärder som ska minska klimatbelastningen på gård. Målet med projektet är att hitta de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm.  Experter, producenter, forskare och rådgivare har bidragit med förslag på åtgärder till en ”bruttolista” via enkäter och uppdrag. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård.

Bruttolistan, som ser lite olika ut för respektive djurslag, har sedan värderats och poängsatts utifrån effekt på klimatgaser, möjlighet till genomförande, investeringskostnad och lönsamhet. Även här har producenter, forskare, experter och rådgivare bidragit i olika forum med bland annat en uppstartsworkshop i Stockholm. RISE har värderat effekten på klimatgaser samt gjort en bedömning av åtgärderna ifall de bidrar till biologisk mångfald. Rådgivare och producenter har framförallt bidragit med värdering av genomförande på gård, lönsamhet och investeringskostnad. SLU har stått för statistikbearbetningen.

Men nu är det alltså dags för branschen att ta fram de 10 effektivaste åtgärderna på gård för att minska klimatpåverkan och se till att dom genomförs.

Inbjudan till digital workshop

Vi hälsar dig som vill delta i arbetet välkommen till en workshop den 22 oktober.

Var:              Digital workshop med hjälp av Zoom

När:              Torsdagen den 22 oktober, kl. 10.00 – 15.00 med uppehåll för lunch 12:15-13:00

Program:

  • Genomgång av klimatåtgärder på gris, nöt och lamm
  • Arbete i mindre grupper
  • Uppsamling och redovisning av de 10 effektivaste åtgärderna
  • Hur implementerar vi klimatåtgärderna på gård?

Sista dag för anmälan är den 8 oktober.

Läs hela inbjudan här

 

Anmälan

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...