Uppföljning seminverksamheten

Svenska Köttföretagen har referensbesättningar som följs upp kvartalsvis beträffande suggors dräktighetsresultat och kullstorlek.

Nu finns preliminäre resultat för perioden 190101-190331. Varje kvartal består av ca 3500 semineringar.

Läs mer här

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...