Uppföljning av seminverksamheten

Svenska Köttföretagens seminstationer har referensbesättningar som årligen följs upp beträffande suggors dräktighetsresultat genom semin. Besättningarna använder WinPig/PigWin för produktionsuppföljning. Besättningarna är spridda över landet och får hem semin varje till var tredje vecka. Alla våra leveranssätt är representerade.

Senaste uppföljningsperioden är mellan oktober 2015 och september 2016. Totalt ingår 14928 semineringar. Jämfört med det nationella medeltalet för Sverige 2015 så ligger medeltalet för referensbesättningarna över medeltalet för både dräktighetsprocent och totalfödda.

Har du frågor kring våra referensbesättningar eller vårt kvalitetsarbete kontakta Linda Lundberg Affärsområdeschef för Genetik linda.lundberg@kottforetagen.se 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...