Upp till bevis för experterna

30 för 550 är ett projekt inom ramen för Handlingsplan Gris. En del av projektet ger experter inom områdena avel & rekrytering, fertilitet, smågrisöverlevnad, tillväxtgrisen samt ekonomi möjlighet att testa nya vägar för att nå 30 producerade grisar per årssugga till en maximal kostnad på 550 kr per gris. I veckan samlades alla experter för avrapportering av det arbete som har pågått under året. Arbetet rapporteras löpande via artiklar i tidningen Grisföretagaren och Svenska Köttföretagens hemsida.  

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...