Två nya delägare stärker Svenska Köttföretagens arbete mot en innovativ och hållbar svensk köttproduktion

Svenska Köttföretagen växer sig starkare och får nu två nya delägare i Närkes Slakteri samt Gotlands Slagteri AB. Det nya ägarskapet trädde i kraft vid styrelsemötet den 12 september 2017 och de två nya bolagen ger Svenska Köttföretagen än mer stabilitet och kraft i sitt intensiva arbete att driva framtidens frågor för en innovativ och hållbar svensk köttproduktion. Nu representerar Svenska Köttföretagen 95% av grisslakten i Sverige.

-          Det är väldigt roligt och bra att både Närkes slakteri och Gotlands Slagteri AB har gått in som delägare. Ju fler aktörer vi samlar, ju kraftfullare blir vår organisation, vilket i längden kommer att gynna industrin, producenterna och konsumenterna, menar Johan Andersson, ordförande i Svenska Köttföretagens styrelse.

Gotlands Slagteri AB är ett modernt slakteri med anor från 1914 och som ägs av Svenskt Butikskött AB. Gotlands Slagteri står bakom det egnavarumärket Smak av Gotland och fokuserar på att utveckla den gotländska livsmedelsproduktionen. Svenskt Butikskött fokuserar på att utveckla den ekologiska köttproduktionen och är idag huvudleverantör till Coop:s egna varumärke Änglamark, Axfoods egna varumärke Garant, ICA:s egna varumärke I Love Eco och LIDL:s egna varumärke Svea Lantkött.

-          Det är både kul och positivt att vi nu kan vara med och påverka det effektiviseringsarbete som pågår i branschen genom hela värdekedjan från producent till konsument. Det är viktigt att vi blir ännu tydligare inom köttbranschen då våra frågor och utmaningar berör mer än någonsin, säger Thomas Östlund, ägare till Gotlands Slagteri AB.

Närkes slakteri beskriver sig som det lilla slakteriet med det stora hjärtat för djurens bästa och våra svenska gårdar och har sedan starten bland annat inriktat sig på en återtagsverksamhet med utförande av både slakt och styckning åt producenterna med stor framgång. Närkes slakteri ligger i Örebro och leds av VD Mats Larsson, som har varit med i företaget sen starten 1998 och är nu huvudägare sen två år tillbaka.

-          Vi är stolta och glada över att Närkes slakteri nu är med och påverkar beslutsfattningen för svensk köttproduktion och det ska bli intressant att ha möjlighet att göra inspel i branschens gemensamma frågor. Tillsammans är vi starkare, säger Mats Larsson, VD Närkes slakteri.

Mer information lämnas av Johan Andersson, ordf. Svenska Köttföretagen, skiberod@gmail.com 070-629 40 20 och Thomas Östlund, Gotlands Slagteri AB thomas.ostlund@svensktbutikskott.se 070-284 00 55 och Mats Larsson, Närkes slakteri mats@narkesslakteri.se 070-535 13 19

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...