Topigs Norsvin bygger ny teststation i Kanada

Topigs Norsvin investerar €10 miljoner i en ny teststation för galtar i Manitoba, Kanada. Här kommer man bland annat testa galtar från Z-linjen. Den nya stationen kommer att vara en kopia av teststationen Delta som finns utanför Hamar i Norge, där man testar Lantras och Duroc idag. Precis som på Delta kommer den nya stationen vara utrustad med en CT-skanner. Teststationen kommer att tas i bruk sommaren 2018.

Teststationen kommer att vara den centrala punkten för en ny avelsstruktur i Kanada. Varje år levererar sju befintliga SPF-avelsbesättningar galtar i åldrarna 4-6 veckor till speciella tillväxtstall. Där kommer deras hälsa kontrolleras och de kommer att genotypas. De 50% galtar med det högsta genetiska avelsvärdet transporteras sedan vidare till teststationen som ligger cirka 30 km därifrån för att testas. Den nya testanläggningen är utrustad med IFIR-foderstationer för att övervaka individuellt foderintag för alla galtar under testet. Galtarna blir även CT-skannade.

Både teststationen och tillväxtstallen ligger i områden med låg gristäthet. Tillsammans med hög biosäkerhet på gårdarna, strikta transportregler och noggranna hälsoövervakningar säkerställs högsta hälsostatus vilket gör det möjligt att exportera genetik (semin och galtar) till nästan alla länder i världen.

"Den här nya teststationen kommer att väsentligt öka det genetiska framsteget för Z-linjen och Tempo. Det är en del av vår strategi att fördubbla det genetiska framsteget under de närmaste åren. Förutom att förbättra noggrannheten i vår testning kommer det att göra det möjligt för oss att öka framstegen snabbare genom att vi kan förkorta generationsintervallet, förklarar Technical Officer Hans Olijslagers. "Det betyder också att vi kan leverera den bästa genetiken till våra kunder tidigare, eftersom vi nu kan exportera de allra bästa galtarna och seminen snabbare och lättare till sina produktionsenheter."
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...