"TN70 är en annan typ av genetik"

HKScan i Finland var en av de första att använda TN70. Topigs Norsvin frågade dem om deras erfarenheter med suggorna. Jan Vugts rådgivare på HKScan svarar: "TN70 är en annan typ av genetik. Vi har sett en dramatisk ökning i suggans produktivitet. Vi har också gjort vissa ändringar i vårt management av suggan för att utnyttja den genetiska kapaciteteten maximalt."

HKScans tidigare hybrider var densamma som vi hade i Sverige, dvs en korsning mellan norsk lantras och svensk Yorkshire. HKScans finska producenter har sett en dramatisk ökning i suggans produktivitet sedan de bytte från svenska Yorkshire till Z-linjen. De viktigaste förbättringarna är:

  • bättre / starkare ben
  • fertilitet
  • mjölkproduktion
  • ökad livslängd

På grund av den ökade smågrisproduktionen beslutade HKScan att minska antalet suggor med 10%. Minskningen stoppade inte bara överproduktionen av smågrisar, utan förbättrade även situationen på gårdarna. Mindre tryck på grisningsavdelningarna gjorde det möjligt att avvänja smågrisarna när de var lite äldre, vilket hade en positiv effekt på fertiliteten, kullstorleken och på vikten och åldern vid avvänjning.

En utmaning för grisproducenterna är att optimera utfodringen av suggorna. På grund av stora kullar och potentialen att producera en massa mjölk, kan den (unga) suggan lätt tappa alltför mycket i hull. Det är därför rekommendationen är att seminera gyltor vid en ålder av 250 dagar med en vikt på 155-160 kg. Vid grisning bör gyltorna väga 235-245 kg. Under den senare delen av laktationen bör utfodringen vara nära ad lib och under de första 5 veckorna efter betäckning, rekommenderas att ge minst 27 MJ NE för en sugga i gott hull och 32-36 MJ NE för en tunnare sugga.

Resultatet per kullnummer på besättningen med den högsta produktionsnivån i 2016: 33.38 avvanda grisar per sugga per år

Kullnummer

1

2

3

4

5

6

Totalt födda / kull

15,4

16,5

17,5

18,5

18,8

18,7

Levande födda / kull

14,3

15,6

16,6

17,0

16,9

16,5

Dödfödda / kull

1.1

0,9

1.2

1.5

1.9

2.2

Källa: TopigNorsvins nyhetsbrev


Klicka här för att läsa mer på Topigs Norsvins hemsida

Är du intresserad av att veta mer om TN70 eller beställa livdjur? Kontakta livdjursförmedlingen på 010-130 89 20 eller livdjur@kottforetagen.se 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...