Sveriges köttbönder satsar 3 miljoner på utveckling och sjösätter 8 nya projekt för ökad djurvälfärd och lönsamhet!

Totalt är det 3 Mkr avsatt till utlysning av branschutvecklingspengar per år och dessa är fördelade mellan djurslagen gris, nöt och lamm enligt följande; 65 procent till gris, 30 procent till nöt och fem procent till lamm. Fördelningen baseras på hur mycket pengar som varje djurslag betalar in totalt till branschutveckling varje år genom de pengar som samlas in via slaktavräkningen.

De beviljade projekten ska stötta de nationella handlingsplanerna och bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm. En beslutsgrupp bestående av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött har beslutat om vilka projektsom har beviljats medel.

-          Vi är glada över att vi har fått så många ansökningar som vi tror kommer att göra stor skillnad för lönsamheten på enskilda gårdar, säger Theres Strand, Branschansvarig vid Svenska Köttföretagen.

Årets anslag för nöt och lamm är fördelade. Beslutsgruppen för gris beslutade även om av använda medel för att öka kunskapen runt avvänjning av smågrisar utan zink. Beslutsgruppen kommer att bjuda in fler aktörer att samarbeta runt detta i höst.

Följande projekt har beviljats medel:

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Theo den Braver, Gård & Djurhälsan

Best Practice - från forskning till fält

 Lamm

Katinca Fungbrant, Gård & Djurhälsan

Diagnos vid oplanerade utgångar av tjurar i liggbåsbesättningar

Nöt

Åsa Lundberg, Växa Sverige

Ökad kunskap om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis

Nöt

Anna Molander, Hushållningssällskapet

Kurser för produktionsrådgivare gris 2017/2018

Gris

Lena Eliasson-Selling, Gård & Djurhälsan

Nyckeltal för antibiotikaanvändning mätt som "Andel behandlade individer" i svenska grisbesättningar

Gris

Maria Malmström, Griskonsult

Förmans utbildning gris och Djurskötare utbildning

Gris

Lina Hidås, Gård & Djurhälsan

Grisföretagardagen 2017

Gris

Linda Lundberg, Svenska Köttföretagen

Ny genetik – nya förutsättningar

Gris

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande vänligen besök http://www.kottforetagen.se/branschutvecklingspengen.html eller kontakta Theres Strand,  theres.strand@kottforetagen.se, 010-130 89 05

Bakgrundsinformation om Branschutvecklingspengen 2017

Den andra utlysningen av medel från branschutvecklingspengen har genomförts. Ansökningarna var Svenska Köttföretagen tillhanda den 17 maj i år. Utlysningen riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges.

 • Kommunikation runt svenskt nötkött och klimat samt projekt som leder till klimateffektiviseringar inom svensk nötköttsproduktion
 • Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
 • Åtgärder som förbättrar svensk lammköttsmarknad
 • Öka lönsamheten inom näringarna för gris, nöt och lamm
 • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en ökad lönsamhet på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Innovativt och nytänkande
 • Praktiskt inriktade försök
 • Marknadsföra den svenska modellen
 • Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...