Sverigepremiär för semin från DanAvl Duroc!

I vår strävan att den svenske grisföretagaren skall ha tillgång till världsledande genetik, kan vi nu äntligen meddela att vi har allt klart för att börja sälja semin med DanAvl Duroc från vår seminstation i Hållsta. I början kommer vi att ha en mycket begränsad tillgång och har därför bara möjligt att sälja ca 500 doser i veckan. En ny rutin behöver införas då DanAvl kräver att de besättningar som önskar köpa semin skall underteckna ett köpevillkor (Buyer´s Declaration) och vara godkända köpare innan leverans får ske. Detta gäller bara vid första leveransen.

Att ta in den danska genetiken till Sverige visade sig vara en omständlig process. Skillnaderna i hälsostatus mellan länderna innebar i praktiken att vi inte klarade av att via karantän ta in levande galtar utan vi har istället fått gå omvägen över import av frusen semin. Allt för att inte äventyra vårt unika hälsoläge. Den importerade seminen har i Sverige noga provtagits och testats. Efter godkännande har den sedan seminerats in på Hampshire suggor hos Jan och Bo Johansson på Flistad Gård i Östergötland.  De har gjort ett mycket gott arbete, det är inte enkelt att seminera med frusen semin. Nu finns deras galtar, som består av 75% DanAvl Duroc och 25% Hampshire, på vår seminstation redo för att leverera sina gener till Er. Allt eftersom fler galtar blir klara och hur marknaden utvecklas kommer vi att kunna sälja fler doser.

Är du intresserad ? Tag kontakt med Lotta på order 010-130 89 30 

Klicka här för prislistor och leveransvillkor

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...