Svenska Köttföretagen vill se krafttag mot fuskare – arbetar med projekt som ska avslöja bedrägeri

Alla branscher vinner på att fuskare försvinner. Branschorganisationen Svenska Köttföretagen vill därför att uppsåtligt fusk straffas hårt. ”Förutom ett löpande kontrollarbete krävs också åtgärder och straff som tydligt avskräcker”, säger Hans Agné, Vd för branschorganisationen Svenska Köttföretagen AB. För att själva komma åt fuskare arbetar Svenska Köttföretagen med ett projekt som ska avslöja fusk med ursprungsmärkning.

Det är viktigt att myndigheterna nu utreder de misstänkta fallen omgående och att eventuellt fusk leder till rättsliga åtgärder. Skulle det handla om fusk, vilket utredningen får utvisa, så drabbar det inte bara de berörda företagen – det drabbar också förtroendet för hela köttbranschen. Vi ser det som oerhört viktigt att myndigheterna snabbt går till botten med vad som har hänt.

Köttbranschen har också själv ett stort ansvar att ställa krav på redlighet i värdekedjan. Det sker bland annat genom kontinuerlig kontroll och besiktning av underleverantörer och produkter.

Som ytterligare ett steg i det arbetet inledde Svenska Köttföretagen under våren 2015  ett projekt som ska göra det möjligt att avslöja fusk med ursprungsmärkning. Det handlar om en ny teknik som med stor säkerhet kan fastställa råvarans ursprung. Om allt faller väl ut kan detta vara verklighet redan till sommaren 2016.

-Vi vill visa att vi som bransch verkligen tar fusk och bedrägeri på allvar och med en egen provtagning av kött- och charkprodukter jobbar för att komma åt de oseriösa aktörerna. Med vår nya metod kan vi verifiera om köttet är svenskt eller inte och på så sätt göra det svårare för fuskare. Vi vill att konsumenterna ska fortsätta lita på att märkningen också motsvarar innehållet.

Vi kan konstatera att Inget av de misstänkta bolagen har något medlemskap eller koppling till Svenska Köttföretagen eller märket Svenskt kött.

Mer information lämnas av Hans Agné på tel 0705 48 30 01 eller via E-post till hans.agne@kottforetagen.se

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...