Svenska köttföretagen värnar det svenska lantbruket, oavsett djurslag – haft dialog med Kronfågels ledning kring missvisande reklamkampanj 

Svenska Köttföretagen har träffat Kronfågels ledning och framfört sina farhågor med företagets reklamkampanj. Svenska Köttföretagen hade hellre sett att kampanjen lyft det svenska köttets klimatfördelar och nationella mervärden, oavsett djurslag. Det är stor skillnad på kött och kött, samt hur detta produceras. Naturbetande djur är exempelvis en viktig pusselbit för att nå våra svenska miljömål.

-Vi anser det finns mer att vinna på att vi tillsammans lyfter fram fördelarna med både den svenska kött- och fågelproduktionen, än att ställa djurslagen mot varandra i ett globalt perspektiv, säger Hans Agne, vd Svenska Köttföretagen. Att byta svenskt kött från naturbetande djur mot exempelvis importerad kyckling, gör att många svenska viktiga miljövårdande aspekter som går förlorade.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...