Arbetet med att ta fram Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade. En av målsättningarna är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer. 

Här är senaste rapporten

Genomsnittliga marknadspriser år 2015–2012 
EU-kommissionens sida för nötpriser har inte uppdaterats. Därför är endast svenska priset redovisat.