Svenska Köttföretagen lanserar sin nya hemsida

Svenska Köttföretagens hemsida samlar nyheter från hela branschen. Här kan du också läsa om vår världsledande svenska Djuromsorg under rubriken Schysst Kött.

Vår nya hemsida är Sveriges mest kompletta för dig som är intresserad av köttproduktion. På vår hemsida hittar du samlade nyheter från hela branschen, du kan också läsa mer om våra verksamhetsområden samt aktuella prislistor och beställningsinformation för semin och livdjur. Här finns också fakta om hur vi jobbar med djuromsorg från gård till slakteri under rubriken Schysst Kött.

Vår nya hemsida speglar Svenska Köttföretagens uppdrag vilket är att verka för ökad konkurrenskraft hos djurproducenter i Sverige genom att samla landets spetskompetens från gården till konsument. En ytterligare uppgift som Svenska Köttföretagen tar på sig är att samverka med Svenskt Kött, KCF och LRF Kött för att varumärkesneutralt driva och delta i samhällsdebatten rörande kött och köttrelaterade frågor. Det ger en helhetsbild som är unik för branschen, säger Svenska Köttföretagens VD Hans Agne.

Om Svenska Köttföretagen:

Svenska Köttföretagen är ett utvecklingsbolag vars syfte är att öka lönsamheten för våra kunder genom att leverera världens bästa semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling på ett effektivt sätt.  Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion.

Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje

Kontaktuppgifter

Hans Agne, VD, 010-130 89 01

Theres Strand, vVD, 0703-854510

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...