Svensk köttproduktion tar ansvar vid import av soja

Den svenska köttbranschen har som mål är att kontinuerligt öka den inhemska produktionen av protein och på så sätt minska beroendet av soja producerat i andra länder. Den inhemska proteinproduktionen har ökat, men det finns klimatutmaningar som gör att vi i Sverige inte kan odla vissa sojasorter framgångsrikt. Svenska grödor såsom åkerböna, ärter, oljeväxter och vallprotein går fint att odla i landet, men har inte i alla avseenden samma höga proteinkvalitet som sojabönor. För att bli självförsörjande på protein, krävs och pågår ytterligare forskning och utveckling. 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...