Spridningen av ASF fortsätter i världen

Skyltar vid rastplatser är viktiga men det är även smittskyddet på gårdarna!

Varje vecka skall EU länderna inrapportera till EU kommissionen antalet tillfällen där ASF har påträffats. Antalet länder på listan växer hela tiden, sist i raden är Slovakien som kom upp på listan i förra veckan. Bara ett land har kunnat friförklarats sedan man fått in smittan.

Statistiken är till viss del vilseledande då det är antalet tillfällen som inrapporteras och inte hur många djur som blivit smittade. I förra veckan påträffades 2 bruksbesättningar i Rumänien varav den ena på 40 000 grisar och den andra på 30 000 grisar. Detta blev inrapporterat som 2 tillfällen i EU statistiken. Effekterna för näringen är långt större än vad statistiken ger sken av.

Ett utbrott av ASF i Sverige är överhängande och vi välkomnar att SJV gett länsstyrelserna i uppdrag att intensifiera arbetet med att sätta upp informationsskyltar på fler rastplatser runt om i landet, där man uppmanar att vara noga med att slänga matrester i soptunnor. Det är troligt att slarv med detta var orsaken till att Belgien fick in smittan. Enligt experter är det just detta som är det största hotet även för Sverige, dvs att svenska vildsvin äter slängda matrester turister/arbetare från smittade länder och att de i sin tur smittar svenska tamsvin.

Det måste i sammanhanget även lyftas fram det arbete som näringen gör runt smittsäkerhet, för återigen har vi exempel på där den svenska hälsostatusen bland svenska djur är högre än i omgivande länder. Det är viktigt att näringen säkerställer sig om att kunna skydda de svenska djuren från att bli smittade. Så kämpa på svenska djurproducenter: Ni gör ett fantastisk arbete!

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...