SILO ökar tillförlitlighet i offentliga måltiders statistik

”Det är helt avgörande att vi i Sverige ha samlad, tillgänglig, tillförlitlig statistik. Vi måste kunna bottna diskussioner och underlag för politiska beslut i verklig statistik till exempel gällande ursprung eller hur mycket mat som går åt i offentlig sektor är helt avgörande”
Emelie Eriksson, Livsmedelsverket

Jordbruksverket kommer tillhandahålla digital plattform och administrera det nya verktyget. Den kommer ge möjlighet att söka både utvecklingen i olika kommuner och hur mycket som är svenskt.
”Vi gjorde nyligen en lyckad test av systemet genom att söka på hur mycket strömming som serveras i de 34 kommuner som just nu finns i pilotdatabasen. Alltså går det att söka värde ner på produkt, vilket kommer kunna vara ett stöd för många.”
Eva Sundberg, MATtanken

En av de kommuner som lagt mycket resurser på att öka andelen svenskt i sina inköp av livsmedel är Skövde kommun. 77% av det som serveras inom kommunens offentliga verksamheter är av svenskt ursprung. Conny Bjurman, livsmedelscontroller, menar att just kött är lätt att styra då information om ursprung finns tillgänglig genom värdekedjan. Det är sämre med produkter som till exempel havregryn, förklarar han.

Statistik är något som allt oftare efterfrågas, vilket tar mycket tid för kommunerna. Och ibland är det snabba puckar. Detta fick Lena Ottosson, kostchef Vetlanda, erfara då hon missuppfattade frågan och gav siffran för andelen närproducerat istället för andelen svenskt i Land Lantbruks undersökning:

”Det är helt fel siffra. Det ska vara 85%. Anledningen var att det skulle in väldigt snabbt. Det är svårt att ändra i efterhand. Det var mycket olyckligt och orsakar många oroliga frågor när man råkar lämna fel siffra”.
Lena Ottosson, kostchef

MATtankens Eva Sundberg menar att det är en balansgång mellan att kunna få information om allt och vilket arbete det innebär att samla in data från i första hand landets kommuner. Även regioner är tänkt att ingå, men först i senare steg. Inom ett par veckor kommer förfrågan om inköpsstatistik gå ut till samtliga Sveriges kommuner. Detta blir en viktig del i den slutrapport för SILO-satsningens steg 1 som förväntas vara klar i maj 2023. Rapporten ska utgöra grund för beslut om vägen vidare mot lansering av plattformen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...