Seger efter fyra års kamp mot kraftigt höjda avgifter -Kammarrätten ger Svenska Köttföretagen rätt!

Livsmedelsverket har enligt en kammarrättsdom tagit ut för höga avgifter för kontrollerna av totalt 18 slakterier. Något som Svenska Köttföretagen tillsammans med Svensk fågel drivit under en lång tid och med framgång.

—Det visar att verket inte får ta ut hutlösa avgifter som försämrar svenska kött- och fågelföretagares konkurrenskraft, säger Maria Donis, vd för intresseorganisationen Svensk fågel.

Lyckat samarbete

Nu måste livsmedelsverket handlägga ärendena på nytt och detta kan ses som ett lyckat samarbete.

—Vi har gått ihop i den här frågan med Svenska Köttföretagen för att visa vilken dignitet den har. Det är inte så att vi är emot kontroller. Det är viktigt att ha en officiell veterinär från livsmedelsverket på plats, men vi kan inte acceptera den avgiftshöjning som livsmedelsverket genomförde 2017, säger Maria Donis.

Kraftig höjning

Avgiftshöjningen som låg omkring 15-40 procent skulle påverka konkurrensvillkoren kraftigt för våra producenter menar både Donis och Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

—Därmed minskar både produktion och möjligheterna till export av svenskt kött och fågel, och i slutändan försvinner även arbetstillfällen.

Livsmedelsverket beslutade bland annat om ett fall 2017 där ett slakteri skulle tvingas betala drygt 1,8 miljoner kronor i kontrollavgift, men företaget tog med hjälp av kött- och fågelbranschen strid om saken och vann.

Beslutet upphävs

Kammarrätten upphäver nu livsmedelverkets beslut eftersom timtaxan, som låg till grund för avgiften, ingått ett antal kostnader som inte direkt kan kopplas till kontrollen och som enligt EU:s kontrollförordning inte ska täckas genom avgifter. Hit hör exempelvis kostnader för it, rekryteringar och generaldirektörens lön.

—Om domen vinner laga kraft måste livsmedelsverk se över vad som ska ingå i avgiften. Det är inte rimligt att sådana kostnader ska ligga i kontrollavgiften, avslutar Maria Donis.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...