Rekryteringsavtal & inköpsplan

Alla som köper livdjur och har tecknat ett rekryteringsavtal med Köttföretagen har avtalspris och säkrad tillgång på gyltorna. Prislista: https://www.kottforetagen.se/livdjur-prislista.html

Inköpsplan för minst ett års inköpsbehov ska lämnas till livdjursförmedlingen. Om inte ny inköpsplan kommer in, löper den gamla planen på. Avvikelse från planen får göras med 20% per leveranstillfälle. Inköpsplan: https://www.kottforetagen.se/inkoepsplan.html

Vid ökning av antalet dräktiga gyltor ska beställningen göras senast 4 veckor innan planerad betäckningsvecka för att vi ska ha möjlighet att tillgodose era önskemål. Har inte justeringen gjorts enligt ovan är du som köpare förbunden att ta emot de djur du beställt. Självklart gör vi vad vi kan för att försöka hitta en annan köpare till djuren. Om man planerar att sluta köpa in rekrytering ska avtalet sägas upp. Uppsägningstiden är 6 månader på ämnen och 12 månader på obetäckta, betäckningsfärdiga och dräktiga djur.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...