Positivt beslut av SJV ger ökad flexibilitet i svensk grisproduktionen och ökad kontroll av djuromsorgen

Nyligen beslutade Jordbruksverket om ändrade djuromsorgsregler för lantbrukets djur. Ändringarna innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner inom djurskyddsområdet. Svenska Köttföretagen är positiva till Jordbruksverkets beslut. En förändring som enligt vd Hans Agné både ger ökad flexibilitet i svensk grisproduktion samtidigt som kontrollen av djuromsorgen stärks. 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...