Ökade kalv- och slaktintäkter för svensk dikalvsproduktion

Svensk nötköttsproduktion stärker sin konkurrenskraft visar resultaten från Agri Benchmark 2016, baserat på 2015 års siffror. Sverige är sedan ett flertal år med i det internationella nätverket Agri Benchmark Beef. I nätverket jämförs typiska gårdar för respektive land gällande produktion och ekonomi. Drygt 30 länder runt om i världen ingår i nätverket varav flertalet tunga nötköttsnationer ingår. Sverige deltar med en ungnötsgård som föder upp mjölkrastjurar till slakt och en integrerad ekologisk dikogård. Resultaten för 2016 hittar du på Gård & Djurhälsans hemsida.

Dikalvsproduktion: http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/projekt/agri-benchmark/resultat-dikor/resultat-2016-dikor/

Ungnötsproduktion: http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/projekt/agri-benchmark/resultat-ungnot/resultat-2016-ungnot/

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...