Nya rekordmedeltal i år igen!

Medeltalen för smågrisproduktion baseras på resultat från 147 besättningar med totalt 66 817 suggor. Levande födda per kull har ökat med 0,3 grisar till 14,0 och antal avvanda per kull har ökat från 11,3 till 11,6 i medel. I de 25 % bästa besättningarna har antal producerade grisar per årssugga ökat från 27,6 till 28,2.

Glädjande är att även fast det föds fler smågrisar - så har smågrisöverlevnaden ökat ändå.

  • Dödligheten från födelse – avvänjning har minskat från 17,7 % (2015) till 17,1 % (2016)
  • För de bästa 25% har dödligheten minskat från 14,4 till 13,7 %.
  • För de bästa 10% har dödligheten minskat från 14,2 till 12,8 %.

För slaktgrisproduktionen är medeltalen beräknade på resultat från 63 besättningar och 288 754 slaktade grisar. I de 25 % besättningarna med högst daglig tillväxt växer grisarna 1009 g/dag, vilket är 169 g/dag snabbare än i de 25 % besättningarna med lägst produktion. I de 25 % besättningarna med högst fodereffektivitet förbrukar 429 MJ NE per gris mindre jämfört med de 25 % med lägst fodereffektivitet.

”Gård & Djurhälsan är väldigt glada och stolta över att kunna presentera årets medeltal för svensk grisproduktion. Skillnaden i effektivitet mellan de 25 % bästa besättningarna och de 25 % med lägst visar att det finns fortsatt utvecklingspotential för svensk grisproduktion. Vi tror på de svenska grisföretagarna och står nu beredda att ta emot ännu fler av våra kunder in i rådgivningen för att ytterligare bidra till effektivare grisproduktion i fler företag”, säger Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan.

Vill du veta mer?  http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/winpig/medeltal-och-topplistor/medeltal-suggor/

Kontaktpersoner: Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan, 013 – 24 48 44 och Kerstin Annér, Gård & Djurhälsan, 018 – 68 28 97

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...