Nu börjar provtagningarna i butik mot köttfusket!

Svenska Köttföretagen har  skapat ett system för effektiv kontroll av ursprung på svenskmärkt griskött i butik. Den referensdatabas som Svenska Köttföretagen har utvecklat tillsammans med Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB är nu klar och rutinmässig ursprungstestning av griskött inköpt i butiker runt om i landet inleddes den 1 februari 2017.

Arbetet med att skapa den nationella grisdatabas som ska fungera som referens för prover tagna på svenskmärkt griskött i butik är nu klar och Svenska Köttföretagen inleder fas två - där svenskmärkt griskött köps in från butiker runt om i hela Sverige. Köttet skickas därefter till Eurofins för analys och matchning mot referensdatabasen. Den nationella svenska referensdatabasen innehåller isotopanalyser från ett stort antal svenska grisar med känt och säkert ursprung.

-          Vi har ett omfattande arbete bakom oss med framtagningen av referensdatabasen och det känns bra att vi nu kan påbörja de rutinmässiga provtagningarna och därmed försvåra för eventuella fuskare berättar Helena Stenberg, projektledare för ursprungsverifieringen av svenskt kött vid Svenska Köttföretagen.

Systemet med ursprungsverifieringen är ett sätt för Svenska Köttföretagen att säkra det svenska köttets mervärden;

  • Den svenska köttproduktionen är mindre klimatpåverkande än i andra länder
  • Sverige är ett av de länder som använder minst antibiotika till lantbruksdjur
  • Djuren föds upp under en av världens starkaste djurskyddslagar och hög djuromsorg

-          Det svenska köttet betingar ett så mycket högre pris än det utländska köttet på grund av de fantastiska mervärden vi har, att konsumenterna måste kunna vara helt säkra på att märkningen stämmer, säger Hans Agné, VD vid Svenska Köttföretagen.

Alla typer av griskött kommer att provtas. Färskt kött, kött injicerat med lake, rökt kött, marinerat kött, korv, färdigkokta produkter tex färdigkokt julskinka m fl. Från varje inköpt grisköttsprodukt tas minst två prov ut och skickas för analys.

Vi misstanke om fusk kontaktas det företag som är ansvarig för den aktuella produkten för vidare utredning. Fusk med mat och dryck är ett ökande problem runt om i världen. Enligt gjorda uppskattningar omsätter matfusket ca 400 miljarder årligen i hela världen.

Mer information lämnas av Hans Agne, VD Svenska Köttföretagen, 010-130 89 01, hans.agne@kottforetagen.se eller av Helena Stenberg, projektledare Svenska Köttföretagen, 010-130 89 11, helena.stenberg@kottforetagen.se 

Du kan läsa mer om Svenska Köttföretagens arbete med ursprungsverifiering här: http://www.kottforetagen.se/ursprungskontroll-av-koett.html   

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...