Nu är det dags! Sista ansökningsdag för produktivitetspengen är den 28 februari!

Nu är det dags! Mellan den 1 januari och den 28 februari 2017 kan du ansöka om produktivitetspengen! Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 25,5 smågrisar per sugga och år. Tillägget är 5 kr för besättningar som har en produktivitet mellan 25,5 – 28,0 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 28,1 och däröver smågrisar per sugga och år. Tillägget betalas ut för alla grisar som har producerats under ett kalenderår t.o.m. 2017. Uppgiften om producerade grisar hämtas från PigWin/WinPig.

ANSÖK HÄR

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...