Mångmiljonbelopp till forskning om djurens betydelse i livsmedelssystemet

Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas finansierar nu olika centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Dessa centrum syftar till att bedriva behovsmotiverad forskning av högsta vetenskapliga kvalité för att möta näringslivets behov av ny kunskap. En av dessa utlysningar om 48 miljoner har tilldelats SLU som tillsammans med flera andra aktörer i branschen ska undersöka på djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft.

– Det ska bli väldig spännande att ta ett helhetsgrepp på djurens roll, säger Sigrid Agenäs, professor vid SLU och huvudförfattare av ansökan i ett pressmeddelande. Matproduktionen måste öka i Sverige, men samtidigt bli mer hållbar, och djurens roll är viktig, menar hon.

Omfattar många parametrar

Centrumbildningen ska utgå från ett regionalt perspektiv och utveckla det bästa sättet att producera mat i Sveriges olika delar. Förutom livscykelanalyser och miljö kommer forskarna även titta på biodiversitet, resiliens, konkurrenskraft och livsmedelssäkerhet för att avgöra det som är bäst. Inledningsvis kommer Idisslare stå i fokus som är en viktig resurs som i dag inte används fullt ut enligt forskarna. Därefter kommer andra djurslag undersökas.

– De betande djuren är en resurs som inte används fullt ut. Vi ska till exempel undersöka möjligheten att öka användningen av naturbetesmarker som både ett samhällsmål och som en underutnyttjad resurs, säger Per Peetz Nielsen, senior forskare vid forskningsinstitutet RISE, en av samarbetets partner.

Flera aktörer

Den nya centrumbildningen leds av SLU men har en mängd partners inom såväl akademin som näringslivet och intresseorganisationer. Det är totalt 90 personer som arbetat med att skriva ansökan till Formas, men det blir betydlig fler som kommer att ingå i centrumbildningen.

– Det är just att sammanföra kompetenser och intressen från olika organisationer och vetenskapliga discipliner, för att gemensamt svara på frågan om på vilket sätt djur skall ingå i livsmedelssystemet i Sverige, som är den stora grejen, säger Sigrid Agenäs.

Formas generaldirektör är också nöjd med resultatet och menar att detta inte bara är en samhällsangelägenhet utan viktigt för hela omvärlden.

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel. En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion. Det här skapar möjligheter till långsiktigt kunskapsbyggande och kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson i ett pressmeddelande.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...