Nu är även Lövsta kött med och bidrar till gemensamma branschmedel för en positiv utveckling av svenskt kött

Via sin avräkning sätter Sveriges köttbönder årligen miljontals kronor i nationella branschmedel för positiv utveckling i ökad djuromsorg, minskad klimatpåverkan och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan av svenskt kött. Nu har Lövsta Kött beslutat att ansluta sig och bidrar fortlöpande till de olika branschgemensamma satsningar som görs.

De nationella branschmedel, som dras på varje enskilt djur som lämnas till branschansluta köttföretag, används till att driva utveckling av svenskt gris-, nöt-, och lammkött via branschutvecklingsmedel, men pengarna används även till marknadsföring av svenskt kött, till beredskap och utvecklingsarbete för ökat nationellt och gårdsnära smittskydd, samt till att bevaka producenternas intressen och samla branschen i olika branschkritiska myndighetsfrågor.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...