Lönsamheten i animalieproduktionen behöver höjas - läs kortversionen av den framlagda livsmedelsstrategin

Lönsamheten i animalieproduktionen behöver höjas bl.a. genom ökad produktivitet för att möjliggöra ökad produktion. Ja så står det i den nya livsmedelsstrategin som presenterades av Landsbygdsminister Bucht i dagarna.

En ökad nationell animalieproduktion kan skapa förutsättningar för en ökad andel konsumtion av svenskt kött. Samtidigt ska Sverige fortsatt ha höga ambitioner när det gäller djurvälfärd och djurhälsa. Sverige bör fortsätta arbetet för att höja djurskyddsnivån i EU. Arbetet med att utveckla regelverket om djurhållning bör fortsätta. Arbetet med att minska animalieproduktionens klimat och miljöbelastning bör stärkas. Ett vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor bör inrättas.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...