Livsmedelsverket medger deras felaktiga beslut

Svenska Köttföretagen inleder veckan på bästa sätt, det står nu klart att vi fått rätt i frågan om för höga kontrollavgifter som livsmedelsverket tagit ut, då de även valt att accepterat domen.

Under fredagen stod det klart att Svenska slakterier har fått upprättelse i frågan om kontrollavgifter då Livsmedelsverket valt att inte gå vidare i frågan, genom att inte överklaga tidigare domar rörande felaktiga kontrollavgifter.

I slutet av oktober fick livsmedelsverket bakläxa av kammarrätten, som ansåg att alltför höga avgifter för kontroller av 18 slakterier hade tagits ut. Nu slipper flera slakteriföretag betala en del av en årlig avgift som Livsmedelsverket tog ut för kontroll under 2017.

Betydelse för branschen

Först överklagade Svenska Köttföretagen domen i förvaltningsrätten som inte ändrade livsmedelsverkets krav. Därefter överklagades domen i kammarrätten, som gick på slakteri företagens linje. I domen konstaterar kammarrätten att en del av de kostnader som Livsmedelsverket lagt in i timtaxan 2017 inte får inkluderas i kontrollavgiften.

—Det känns skönt att slakterierna fått rätt i frågan, detta är av största betydelse att livsmedelsverket som är en kontrollerande myndighet följer de regelverk och riktlinjer som finns för att skapa förtroende i hela branschen och inte äventyra rättssäkerheten. Vi i branschen skall inte behöva driva frågan så långt som till Kammarrätten för att få myndigheten att räkna rätt, säger Svenska Köttföretagens vd Hans Agné och fortsätter,

—Vi behöver enklare och mer transparenta avgiftssystem från våra myndigheter i framtiden. Vi får hoppas det blir resultatet av denna dom.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...