Lägesrapportering av de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk

Lägesrapportering av de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk

Under onsdagen den 18 januari presenterades en mycket positiv lägesrapport av de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk på Näringslivets Hus i Stockholm av Theres Strand och Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen samt Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan. Över 50 % av de 36 åtgärderna som ska genomföras inom Handlingsplan Gris är genomförda och resultatet av det ser vi tydligt inom den svenska grisproduktionen som har en stark medvind. Handlingsplanernas mål och syfte är att öka produktionen av gris-, nöt- och lammkött i Sverige och ska vara genomförda den 31 december 2018.

Under onsdagen den 18 januari samlades ett 70-tal personer från olika delar av branschen på Näringslivets Hus i Stockholm för en lägesrapportering av Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk.

Theres Strand och Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen samt Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan redovisade de olika Handlingsplanernas måluppfyllnad med hjälp av Joakim Sköld Östling, ICA, Magnus Därth, Kött & Charkföretagen, Margareta Åberg, LRF Kött, Anita Persson , LRF, Rebecka Westin och Karin Lindkvist-Frisk, Gård & Djurhälsan. Efter detta rapporterade Suzanne Céve, LRF Mjölk Handlingsplan Mjölk.

Av Handlingsplan Gris 36 åtgärder är över 50 % genomförda. Av Handlingsplan Lamms 81 åtgärder är ca 25 % genomförda och av Handlingsplan Nöts 82 åtgärder är även där 25 % genomförda. Alla åtgärder ska vara genomförda och klara den 31 december 2018.

Hur är det med de övergripande målsättningarna med en ökad svensk gris-, nöt-, och lammproduktion?

-       Jag är övertygad om att vi kommer att ro i land de åtgärder vi har satt – men om de åtgärderna är tillräckliga för att nå de övergripande målen är svårt att säga. Vi får inte slappna av nu utan det är viktig att vi fortsätter kämpa, säger Theres Strand, Svenska Köttföretagen.

Dagen avslutades med en paneldebatt med temat ”Svensk köttproduktion – har trenden vänt?” Deltagare i debatten var Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Håkan Henriksson, Jordbruksverket, Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare, Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter, Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet, Joakim Sköld Östling, ICA och Torbjörn Lithell, HKScan. Lars Höök agerade moderator.

Bucht inledningstalade och tryckte hårt på hur viktigt det är nu när det finns en sådan efterfrågan på svenskt kött att köttproducenterna har möjlighet att leverera det som konsumenten efterfrågar. lovade att han skulle se till att ta bort alla skillnader i hantering av förprövningsärenden i olika delar av landet. Det måste vara lika. Han sa också att det var skönt att äntligen få vara i ett sällskap där det var OK att säga – Jag älskar kött! Jag kommer att bidra fortsättningsvis till Handlingsplanerna genom att prata med mina ministerkollegor utomlands för att främja exporten, fortsatte han. 

Mer information information om program och anmälan kommer inom kort.  Nöt och Lamm

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...