Kursdag med tema genetik och avelsplanering för nötkreatur

Under oktober 2017 anordnar NAB en kursdag med temat grundläggande genetik och avelsplanering på tre olika orter i landet.

Kursdagen erbjuds på följande platser:

19 okt 2017 Hörby, kl 9.30 – 15.00

24 okt 2017 Jönköping, kl 9.30 – 15.00

26 okt 2017 Örebro, kl 9.30 – 15.00

Exakt plats meddelas efter anmälan.

Kursinnehåll

Kursledare är Helena Stenberg, Svenska Köttföretagen AB, och kursen kommer att ta upp följande:

  • Grundläggande genetiska termer som tex kromosom, arvbarhet och genetiska samband
  • Vilka egenskaper är aktuella att förbättra i en dikobesättning? Vad kännetecknar dessa egenskaper genetiskt? Hur kan egenskaperna mätas och registreras? Vilken avelsmetod passar för olika egenskaper?
  • Vad är ett avelsmål och hur många egenskaper kan man ha med i ett avelsmål?
  • Vad innebär en avelsvärdering? Vilka officiella avelsvärden finns och hur tolkar jag dem? Vad betyder avelsvärdena i pengar?
  • Exteriörbedömning – hur och varför?
  • Individprövning – vilka egenskaper mäts och hur redovisas de?

Kursavgift

Kursen anordnas med hjälp av medel från landsbygdsprogrammet varför kursavgiften kan reduceras till 500 kr per person. Kostnaden för fika och lunch tillkommer.

Anmälan görs till helena.stenberg@kottforetagen.se eller per sms till 070-915 20 91. Senast 14 dagar före respektive kurstillfälle behöver vi din anmälan d v s den 5 okt till Hörby, den 10 okt till Jönköping och den 12 okt till Örebro. Anmälan är bindande.

Har du frågor kring kursdagen får du gärna maila till helena.stenberg@kottforetagen.se eller kontakta någon i NAB:s styrelse.

Välkommen!      

                                  

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...