Kommentar: Bedövning av grisar vid slakt

I Sverige bedövar vi alla djur innan avlivning för att de inte ska känna smärta. Bedövningen görs med olika tekniker beroende på vilket djurslag det handlar om, och det är strikt reglerat vilka metoder som är godkända i Sverige och hur dessa ska utföras. Slakterierna följer dessa principer och myndigheterna kontrollerar detta. Djurens välmående kontrolleras kontinuerligt av myndigheternas officiella veterinärer, som finns på plats när slakterierna bedriver sin produktion. De har befogenhet att stoppa produktionen direkt om djurvälfärd eller matsäkerhet riskeras. Läs även svar från Jordbruksverket: https://www.expressen.se/debatt/bedovningsmetoden-har-bade-for-och-nackdelar/ 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...