Köttföretagen träffar landsbygdsministern

Köttföretagens syn på åtgärder för att öka konkurrenskraften - Vi ansluter i all väsentlighet till konkurrenskraftutredningen 

1. Ökad effektivisering av värdekedjan med fokus på produktivitet

  • Industri och myndigheter måste effektivisera sitt arbete
  • Kostnader för slakt och kontrollarbete måste vara på EU nivå, benchmarking

2. Genomför handlingsplanerna på gris, nöt och lamm!

  • Djuromsorgsprogram måste komma igång. "Suggpengen" är viktig!
  • Kompetenshöjande satsningar mot lantbrukare måste komma igång,(produktionsuppföljning/spetskunskap)

3. Vi måste arbeta fram tydliga vägledningar som skapar rimlig o rättssäker hantering i djurskyddsfrågor vid leverans av djur till slakt på ett likartat sätt i hela landet.

4. Nyinvestering i stallar och rekrytering av duktiga köttuppfödare är frågor som är nödvändiga att lösa.

5. Ökad differentiering och innovationstakt för svenskt kött och chark är nödvändig.

  • Tydlig ursprungsmärkning och ständig produktutveckling är viktigt
  • Vårt lands unika hälsostatus måste skyddas – för djuren , folkhälsan och låg antibiotika användning.
  • Offentlig upphandling - en viktig principfråga för svenskt kött!

6. Aktivt verka för att öppna exportkanaler för svensk kött

  • Myndighetsstöd nödvändigt
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...