Köttbranschen på studieresa till Kina

På bilden: Anders Källström, LRF med Presidenten i Shuanghui group, Mr WAN Long och Lantbruksrådet i Peking Lennart Nilsson. 

I slutet av november reste en delegation bestående av Margareta Åberg och Anders Källström från LRF, Torbjörn Lithell - HKScan, Magnus Därth - KCF, Lennart Nilsson - Lantbruksattaché i Kina och Andreas Scheibenpflug - Business Sweden på en mycket framgångsrik resa till Kina för att besöka två stora företag New Hope Group och Shuangui Factory. Shuangui Factory är också ägare till det amerikanska Smithfield företaget, vilket betyder att de äger med andra ord var fjärde gris (!) i USA. Båda företagen kontrollerar hela produktionskedjan, från grisgårdar och hela vägen ut till konsument. Under resan hölls även ett möte med Chinese Meat Association på den svenska ambassaden.

Syftet med resan, som arrangerades i samarbete med Business Sweden, lantbruksrådet i Kina och näringen var att presentera för Kina att Sverige är djupt intresserade av att få i stånd ett handelsavtal, vilket skulle innebära mycket positivt för den svenska grisnäringen.

Några intressanta fakta om grisproduktionen i Kina:

  • Kinas grisproduktion är störst i världen med sina 700 miljoner slaktade grisar (jmf Sverige 2,6 miljoner).
  • Den så kallade ”backyarduppfödningen” står för hälften av uppfödningen. Detta oroar de kinesiska myndigheterna, då det föreligger risker i sjukdomar, hygien och humanhälsa. De strävar efter att den största delen av grisproduktionen ska inkludera hela produktionskedjan från jord till bord.
  • Kineserna konsumerade år 1995 26 kilo griskött/capita och idag 2016 är man uppe i 38 kg/capita och målet 2020 är 40 kg/capita. Konsumtionsökningen ska vara plus 50 gram/dag!
  • Då det är stora begräsningar på foder, vatten och andra resurser i Kina, så har priset ökat på dessa förnödenheter, vilket resulterade i en tillbakagång av den inhemska produktionen med 3% i tredjekvartalet 2016. Av den anledningen ökade priset med 25–50% och är idag ca 22 kr/kg. På grund av det stora underskott som uppstod i och med att tappade ca 6% av produktionen (100 miljoner grisar!!!), så accelererade importen från framför allt EU med 146% på färskt kött och 86% på detaljer som öron, svansar mm. Detta ledde bl.a. annat till att överskottet i EU sjönk och priserna till EU-bonden gick rakt upp. Ett bra exempel på hur beroende vi är av omvärlden.

Vill du veta mer om resan kontakta gärna Margareta Åberg, LRF som var med på resan och skrev reseberättelsen den här nyheten är baserad på! Margareta.aberg@lrf.se

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...