Johan Andersson – ny styrelseordförande för Svenska Köttföretagen

Sedan den 29 maj är Johan Andersson ny styrelseordförande för Svenska Köttföretagen. Johan har tidigare haft tjänsten som divisionschef för Lantmännen Lantbruk och innan dess verkställande direktör för slakteriet KLS Ugglarps. 

Johan Andersson är 52 år och bor på Skibaröds gård, söder om Hörby där han bedriver växtodling på 300 ha med både konventionell och ekologisk produktion. Johan är utbildad lantmästare och har under tjugofem år arbetat i ledande positioner med anknytning till lantbruket.

Under många år arbetade Johan på Scan i olika roller inom inköp, produktion och försäljning. 2009 blev han VD för slakteriet KLS Ugglarps  och i januari 2014 fick Johan tjänsten som divisionschef för Lantmännen Lantbruk. I dag driver Johan sitt eget lantbruk och vid sidan om det innehar han ett antal styrelseuppdrag.

Efter många år i branschen har Johan en gedigen erfarenhet av såväl utvecklingsrelaterade marknadsfrågor som branschsutmaningar.

-       Vårt viktigaste uppdrag är att stärka konkurrenskraften i hela värdekedjan och att ge de svenska lantbrukarna goda förutsättningar för att producera bra livsmedel. Har vi inte ett starkt lantbruk så kan vi inte ha en konkurrenskraftig svensk livsmedels industri, säger Johan Anderson.

Johan tar över ordförandeskapet efter Göran Holm, HK Scan som innehaft ordförandeskapet sedan bildandet av Svenska Köttföretagen för 2,5 år sedan.

För mer information kontakta Johan Andersson, ordf. Svenska Köttföretagen, skiberod@gmail.com 070-629 40 20 eller Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen hans.agne@kottforetagen.se 010-130 89 01

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...