30 för 550 – en kraftfull satsning på svensk grisproduktion

Målet med Handlingsplan Gris är att öka svensk grisproduktion. Inom målområde produktion är en av åtgärdspunkterna att utveckla svensk grisrådgivning. Målet är att de bästa 25 procenten av besättningarna i medeltal ska nå 30 producerade smågrisar per år till en maximal produktionskostnad av 550 kr per smågris. Målet ska vara uppfyllt år 2018.

För att nå målet kommer branschen att satsa över 20 mkr under tre år.

Ekonomiskt incitament: Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som har en produktivitet mellan 24,0 – 26,0 grisar per årssugga (5 kr) och på 26,1 grisar per årssugga och däröver (10 kr). Syftet är att öka fokus på produktivitet i svenska smågrisbesättningar.

Målcoachning: Processledare coachar grisföretagarna och fungerar som en katalysator på företagens resa mot ökad produktivitet och lägre kostnader .

Expertgrupper: För att kunna erbjuda spetsrådgivning till svenska grisföretagare skapas expertgrupper inom olika ämnesområden. Experterna kan vara etablerade grisrådgivare, mer oprövade namn som vill utvecklas samt utländska experter. Expertgrupperna ska jobba tillsammans på testgårdar samtidigt som de hämtar in kunskap från andra framgångsrika grisländer. Givetvis jobbar expertgrupperna efter givna målsättningar i syfte att flytta fram positionerna inom svensk grisproduktion.

Hittills finns slakterier, foderföretag, LRF Kött, Svenska Köttföretagen samt Sveriges Grisföretagare med som finansiärer. Dessutom ser vi stora möjligheter för svenska grisföretagare att ta del av kommande Landsbygdsprogram för ökad kompetens på svenska grisgårdar. Tillsammans jobbar vi för en ökad produktivitet ; givetvis med samma krav på god djuromsorg och låga antibiotika förbrukning som redan idag utmärker svensk grisproduktion.

Kontaktpersoner:
Theres Strand, 0703-85 45 10
Torbjörn Lithell, 08-725 83 03
Mattias Espert, 070-658 12 21

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...