Högnivåmöte om torkan, fortfarande kritiskt läge på många gårdar

Det är fortsatt kritisk situation kopplat till låga grundvattennivåer, dåligt fodertillgång och risk bränder. Svenska köttföretagen framförde behov av att snabbt besked om att få tillstånd att skörda kantzoner och trädor, då det inte finns några marginaler i foderlagren. SJV ,som medverkade på mötet, meddelade att man följer utvecklingen och återkommer med beslut beroende på hur läget utvecklas. För 2019 ska även möjlighet för transportstöd undersökas, då det troligtvis kommer vara stora regionala skillnader och foder kan behöva flyttas inom landet. Även diskussion om beslut grillförbud i privata trädgårdar 2018 ska utvärderas, så inte samma överilade beslut upprepas från ifjol. Flera företrädare rapporterade på mötet att det hos många djuruppfödare att det finns en stor oro för det kommande året, ett torkår till blir förödande för den svenska animalieproduktionen. LRF kommer under året att fortsatt samla branschen och myndigheterna i denna viktiga fråga.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...