Handlingsplanerna för Nöt och Lamm presenteras i slutet av januari 2016

Svensk Nöt och Lammproduktion är konkurrensutsatt med andra länder. Trots unik god djurvälfärd, friska djur och bland den lägsta antibiotikaanvändningen i världen. Trots detta präglas produktionen av krympande volymer. I Sverige finns flera fördyrande omständigheter jämfört med viktiga konkurrentländer. Vårt klimat kräver hög kvalitet på byggnader och omfattande skörd av vinterfoder. Dessutom har låg investeringstakt gjort att Sverige har halkat efter i utvecklingen av byggteknik och storleksrationalisering. Detta bidrar till höga arbetskostnader. 

Vi tror dock att det finns mycket goda förutsättningar för att producera nöt och lammkött framgångsrikt enligt den svenska modellen. Därför har Svenska Köttföretagen, tillsammans med övriga aktörer branschen, startat upp arbetet med att skapa Handlingsplaner för Lamm och Nötköttsproduktionen i Sverige. Arbetet genomförs i arbetsgrupper inom områdena marknad, export, produktion samt stöd & regler. Syftet med handlingsplanerna är att öka svensk nöt- och lammproduktion.

Handlingsplanerna för Nöt och Lamm ska presenteras i slutet av januari 2016.

Kontaktperson: Theres Strand, 0703-854510

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...