Grattis Gris-Sverige! All time high för livdjursförsäljningen

Statistiken för juni 2017 visar att vi har nått "all time high" i försäljningen av livdjur sedan starten av Svenska Köttföretagen. Livdjursförsäljningen ökade med 15,6%. Från årets början har försäljningen ökat med 6,8%. Vi märker av det ökade intresset i form av fler förfrågningar från nya kunder och kunder som funderar på att bygga ut.

Försäljningen av livdjur har under de senaste 20 åren stadigt minskat och nådde sin bottennotering 2015 då vi sålde knappt 24 000 livdjur. I samma veva började resultaten för TN70 visa sig ute på gårdarna och intresset för att köpa in livdjur ökade. 2016 såldes det 25 500 livdjur och prognosen för 2017 är 27 000 livdjur.

- Vi är fantastiskt glada över det fina försäljningsresultatet och gläder oss särskilt åt att fler och fler väljer att köpa in rekrytering, vilket oftast leder till jämnare kullar och fler smågrisar. Vi kan återigen konstatera att vi är på väg åt rätt håll för svensk grisproduktion och önskar alla grisföretagare en god skörd, säger Linda Lundberg, Affärsområdeschef Genetik Svenska Köttföretagen

För mer information kontakta Linda Lundberg, AO chef Genetik Svenska Köttföretagen - linda.lundberg@kottforetagen.se 010-130 89 21 eller Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen - hans.agne@kottforetagen.se 010-130 89 01 eller

Läs mer här: http://www.kottforetagen.se/statistik-livdjursforsaljning.html

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...