Genetikdagar för veterinärer, fodersäljare och rådgivare

Tillsammans med Topigs Norsvin har vi under vecka 4 haft en 2 dagars utbildning med fokus på Topigs Norsvins genetik för veterinärer, fodersäljare och rådgivare. Genetikdagarna är ett återkommande arrangemang vecka 4 varje år. I år skedde det digitalt.

Dag 1 handlade om slaktsvin med Norsvin Duroc som faderras.

 • Avelsmål och genetiska trender: På 5 år har tillväxten ökat med över 150g/dag och foderförbrukningen har minskat med 25 kg foder i perioden 25-120 kg.
 • Slaktsvinsresultat från Norge (2020): Medelbesättningen har en tillväxt på 1067 g/dag, 25% bästa har en tillväxt på 1166 g/dag.

Take home message dag 1:

 • Se till att ha en bra stallmiljö och en bra smågris in i stallet
 • Rätt nivå på foder. Hög tillväxt ger lägst foderförbruk och därmed det bästa täckningsbidraget, speciellt fram till 80kg
 • Foderjustering - 1h efter nedsläpp ska det finnas foder kvar i tråget
 • Anpassa utfodringen efter insättningsvikten!
 • Viktigt med strö för maghälsan
 • Gallra bort avvikande grisar i tid - ge rätt foder
 • Utslaktningsstrategi
 • Ingen överbeläggning i slutet av slaktgrisperioden

Dag 2 handlade om TN70 gyltan.

 • Avelsmål och genetiska trender: På 5 år har de genetiska trenderna för levandefödda ökat med 0,1, dödfödda minskat med 0,2, smågrisdödlighet minskat med 1,3%, och antal spenar ökat med 0,6 st.

 

Take home message dag 2: Selektion av TN70-gyltor:

 • Utfodring av avelssuggor, undvik en viktminskning på mer än 12%
 • Rekryteringsgyltor bör ha minst 14 välutvecklade spenar och haft en födelsevikt på minst 1 kg.
 • Vid 11 veckors ålder väga mellan 33 kg - 35 kg
 • Gallra bort gyltor med defekter och dålig exteriör
 • Fokus på normal viktutveckling, LDG>650 g/dag

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...