Färre grisar med låg födelsevikt

Under de senaste åren har användare av Topigs Norsvins genetik upplevt en klar minskning av smågrisar med en födelsevikt under 1000 gram. Baserat på genotypisk information sjönk procentandelen av smågrisar födda med en vikt under 1000 gram med 44% mellan 2012 och 2016. Under samma period blev grisarna inom kull jämnare, den genomsnittliga födelsevikten ökade med 12% och kullstorleken ökade med i genomsnitt en gris, meddelar Topigs Norsvin i ett pressmeddelande.

Färre grisar med låg födelsevikt och fler jämna grisar har många fördelar. Smågrisdödligheten är väsentligt reducerad, vilket leder till mindre arbete i stallet och bättre slaktgrisresultat. Den högre födelsevikten har en positiv effekt under hela produktionen.

Den allmänna uppfattningen är att födelsevikten minskar när kullstorleken ökar. Men med ett balanserat avelsprogram, där grisarna bl a vägs vid födseln kan detta undvikas. Topigs Norsvins suggor är avlade för att klara av större kullar och producera mer enhetliga och tyngre grisar. Detta leder till högre effektivitet i hela grisproduktionen.

Källa: Topigs Norsvin

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...