Expertgrupper i 30 för 550

I Handlingsplan gris finns åtgärder som syftar till att öka den svenska grisproduktionen. En av åtgärdspunkterna innefattar att utveckla rådgivning till svenska grisföretagare. Målen för rådgivningen är att svensk grisproduktion ska nå 30 producerade grisar per år till en maximal produktionskostnad av 550 kr per gris.

För att nå målet kommer expertgrupper att skapas. Expertgrupperna består av tre stycken experter som bl.a. kommer att göra en gemensam studieresa till framgångsrika grisländer varje år i tre år. Grupperna kommer också att få tillgång till en testgård per grupp där experterna, tillsammans med testgården, jobbar med att anpassa ny kunskap, bl.a. inhämtad från studieresor, utländska experter m.m., till den ”svenska modellen” att föda upp grisar.

Arbetet i testbesättningen är målstyrt och följs upp varje år. När den nya kunskapen har anpassats till svenska förhållanden och testats på gård växlas kunskapen upp genom enskild rådgivning på gård via rådgivarnas befintliga och nya kunder, artiklar i Grisföretagaren och annan fackpress, utbildningar m.m.

Fem expertgrupper har bildats inom områdena fruktsamhet, rekrytering/avel, spädgrisöverlevnad, tillväxtgrisar samt ekonomi. En särskild expertgrupp har även bildats för att jobba med området förkortad ditid. Expertgrupperna samlas nu en första gång 26-27 april för att bland annat lägga upp arbetet och planera för testgårdarna.

 

I expertgrupperna ingår följande experter/blivande experter:

Fruktsamhet: Johanna Fjelkner, Gård & Djurhälsan, Petra Lindblad, Gård & Djurhälsan, Fleming Thorup, Seges

Rekrytering och avel: Åsa Bönnestig, Svenska Köttföretagen, Benedicta Molander, Gård & Djurhälsan, Pernilla Nilsson, Svenska Köttföretagen

Smågrisöverlevnad: Kristian Juul-Volshøj, SvineRådgivningen, Jörgen Lindahl, Distriktsveterinärerna, Rebecka Westin, Gård & Djuhälsan

Tillväxtgrisar: Simon Andersson, Lundens Djurhälsa, Katarina Frisch-Karlsson, Gård & Djurhälsan, Camilla Hallgren, Hushållningssällskapet

Ekonomi: Christine Andersson, LRF Konsult, Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan, Marcus Halvarsson, Fyrklövern

Förkortad ditid (specialgrupp): Gunnar Johansson,  Gård & Djurhälsan, Erik Lindahl,  Lundens Djurhälsa, Jörgen Lindahl, Distriktsveterinärerna

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...