Djurskyddsarbete högt på agendan

Den årliga djurskyddskonferensen hade i år tema Djurskyddet och döden. Jordbruksverkets djurskyddsstrategi satte ramen för innehållet och tillsammans med SLU redogjordes för flera framåtsyftande aktiviteter för att stärka och utveckla svenskt djurskydd. Det pågående lagstiftningsarbetet inom EU ger också relevans till insatser inom kontroll och efterlevnad. Lotta Berg, SLU, förklarar att EU:s genomförda förhandscheck visar att lagstiftningen behöver uppdateras utifrån samhällets förväntningar, etiska aspekter samt vetenskapliga och tekniska framsteg. Specifika fördjupande områden under dagen var bland annat myndigheters kontrollmodell slakteri, gasbedövning gris, kameraövervakning slakteri. Under december kommer konferensen läggas upp i sin helhet på Jordbruksverkets webbsida.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...