Bred svensk samverkan mot antibiotikaresistens

Den 18–24 november pågår den internationella antibiotikaveckan som i år uppmärksammar vikten av brett samarbete i kampen mot antibiotikaresistens. Bakom temaveckan står Världshälsoorganisationen (WHO), Världshälsoförsamlingen för djur (WOAH), FN:s livsmedelsorganisation (FAO) och miljöprogram (UNEP).

I Sverige har vi sedan tio år tillbaka en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens, där 26 myndigheter och organisationer deltar från sektorer inom exempelvis människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning under parollen "Skydda antibiotikan". Sverige har också delat med sig av sina erfarenheter av nationell samverkan.

Ett annat exempel på samverkan är Axfoundations Antibiotikakriterier som lanserades 2013 och nu finns i version 2.0. Det är ett verktyg för livsmedelsbranschen för att kunna kravställa och följa upp leverantörer av kött, mejeriprodukter och sjömat vad gäller antibiotikaanvändning samt djurvälfärd.

Låg förbrukning och förekomst i Sveriges djurhållning

I Sverige är både förekomsten av multiresistenta bakterier och förbrukningen av antibiotika inom djurhållning mycket låg. Mycket på grund av en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. I Europeiska läkemedelsmyndighetens senaste mätning av försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur från 2020 redovisar Sverige, Finland, Island och Norge de lägsta siffrorna. Siffran för alla 31 deltagande länder tillsammans är 89 mg/PKU för och motsvarande siffra för Sverige är 11 mg/PKU.

Världsomspännande hot

Antibiotikaresistens är ett världsomspännande hot mot både människors och djurs hälsa. Resistensutvecklingen påverkar möjligheten att nå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Temat för årets antibiotikavecka är "Tillsammans förhindrar vi antimikrobiell resistens”. 

– Resistenta bakterier skördar allt fler liv, både i Europa och globalt. Vi har ett gemensamt ansvar att försöka motverka utvecklingen. Helt avgörande för att nå hållbara lösningar kring antibiotikaresistens är fortsatta samarbeten mellan länder, internationella organisationer och samverkan mellan olika samhällssektorer, säger Andreas Sandgren, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...