Belgian Blue är inte lösningen för svensk kött- och mjölkproduktion

I en artikel i ATL den 29 juli framgår att det finns ett ökat intresse från mjölkföretagare att använda korsningstjurar av rasen Belgisk blå för att öka lönsamheten i köttproduktionen.

Det finns idag en mycket stor efterfrågan och betalningsvilja för svenskt nötkött på den svenska marknaden. Det är en effekt av att allt fler konsumenter värderar god djuromsorg, låg antibiotikaförbrukning och de värden det ger i form av biologisk mångfald och öppna landskap.

Sedan många år finns ett gemensamt ställningstagande mellan LRF, Svensk Mjölk, Sveriges Nötköttsproducenter, Kött och Charkföretagen, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Veterinärförbund och Djurskyddet Sverige om att uppmana alla primärproducenter att inte använda rasen Belgisk blå och vit boskap, även kallad Belgian Blue.

Bakgrunden är att rasen är bärare av en defektgen för dubbelmuskulatur som innebär såväl kalvningsproblem och svagare skelett, som tillbakabildade väsentliga inre organ. Det är inte förenligt med den syn som branschen har på djuromsorg och det finns en tydlig svensk konsumentopinion mot kött från rasen Belgian Blue. Det är därmed viktigt att rasen inte heller används i korsningsavel eftersom defektgenen då införs i svensk djurhållning.

Vi har full förståelse för att mjölkföretagare idag ser på alla möjligheter att förbättra lönsamheten. Det intresse som idag finns bland många producenter för en ökad köttkoproduktion och en ökad användning av köttrassemin i svensk mjölkproduktion är naturligtvis mycket positiv för  att möta marknadens ökade efterfrågan. Det finns i Sverige ett antal köttraser som inte har de defekter som rasen Belgisk blå vit har. Genom att använda dessa undviker vi att föra in oönskade egenskaper i nötboskap, för produktion av kött eller mjölk i Sverige.

Vi vill betona vikten av att branschen även fortsättningsvis inte hanterar Belgisk blå vit. Därmed kan vi tillsammans motverka en avelsverksamhet som inte lever upp till de krav på god djuromsorg som svensk livsmedelsproduktion står för, och vi slipper riskera trovärdighet för svenska livsmedel hos Sveriges konsumenter.

Åsa Odell, ordförande LRF Köttdelegation
Palle Borgström, ordförande LRF Mjölkdelegation
Jan Forsell, ordförande Sveriges Nötköttsproducenter
Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen

Läs debattartikeln i ATL här!

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...