Antibiotikadebatt i Riksdagshuset

Riksdagsvalet närmar sig och den politiska debatten intensifieras. Resistensfrågor och antibiotikaanvändning i lantbruket är heta frågor som engagerar många. SvKF var på plats när moderaten Åsa Conrad hade kallat till en dialog i ämnet i förra veckan. Statsekreterare Elisabet Backteman inledde och talade om den svenska strategin mot antibiotikaresistens (Bilaga) och även vikten av en bred samverkan på EU nivå för att få ner användningen. Hon kunde stolt redovisa en granskningsrapport från EU kommissionen som berömmer den svenska modellen och ser den som ett föredöme.

Debatt och diskussion vidtog och i panelen stod Margareta Åberg LRF Kött, Jens Matsson GD SVA, Christer Lundin och Jan Dahl från landbrug og fodevarer. Handelns representanter uttryckte oro över att informationen snabbt blir för svår för konsumenten. Undersökningar bekräftar att huvuddelen av konsumenterna upplever oro i frågan.

Vi på SvKf framhöll att vi känner oss trygga med vårt arbete runt antibiotika och att vi jobbar långsiktig med förebyggande arbete som hög djuromsorg och en ansvarsfull användning av antibiotika. Vi kommer jobba för att bli ännu bättre men det kommer alltid vara viktigt att vi fortsatt skall kunna ta väl hand om och behandla enstaka djur om de blir sjuka. 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...