Afrikansk svinpest – förvärrad situation i Baltikum

Sjukdomen afrikansk svinpest anses nu vara etablerad i Baltikum och smittspridningen är inte under kontroll. Kommersiella besättningar har drabbats i Estland. Det är därför viktigt att vi har en hög medvetenhet om detta i våra svenska grisbesättningar

Sedan afrikansk svinpest under fjolåret upptäcktes i Estland, Lettland och Litauen har hundratals utbrott rapporterats. Det rör sig framför allt om vildsvin men också småskaliga och kommersiella grisbesättningar. Trots omfattande smittskydds- och bekämpningsåtgärder har situationen återigen försämrats genom att afrikansk svinpest konstaterats i flera småskaliga grisbesättningar i alla tre länderna. Tre kommersiella besättningar i Estland har dessutom drabbats av smittan. Sjukdomen smittar genom sjuka grisar och vildsvin och smittämnet finns i kött, kroppsvätskor och produkter från smittade tarmgrisar och vildsvin.

För dig som grisföretagare finns enkla men avgörande råd:

  • Följ reglerna när det gäller att utländska besökare inte får ha kontakt med svenska djur inom 48 timmar efter kontakt med djur i andra länder.
  • Se till att alla besökare tilldelas rena, gårdsegna skyddskläder då de skall in i besättningen. Detta gäller givetvis även hantverkare och servicepersonal Alla skall tvätta och sprita händer innan kontakt med djuren!
  • Tänk särskilt på egen personal som kommer från, eller har kontakt med dessa länder! Dessa får absolut inte ta med livsmedel till arbetet som kan kommer från Baltikum eller andra länder där afrikans svinpest finns. Särskild smittskyddsinformation finns på Gård & Djurhälsans hemsiddan på aktuella språk!
  • Vid eventuella jaktresor till dessa länder kan jakttroféer, kläder, skor och annan utrustning vara en smittorisk. Smittämnet kan exempelvis finnas i intorkat blod.

Goda vardagliga smittskyddsrutiner är alltså det bästa sättet att skydda den egna besättningen! Har du frågor kontakta din veterinär! Mer information finns på SVAs hemsida.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...