Verksamhetsområden

Svensk köttproduktion har all potential att växa och öka. Genom en sammanslagning av tidigare Svenska Pig, Svenska Djurhälsovården, Taurus, Quality Genetics samt Avelspoolen har Svenska Köttföretagen bildats. Med Svenska Köttföretagen kommer vi verka för ökad konkurrenskraft hos djurproducenter i Sverige genom att samla landets spetskompetens från gården till konsument i en gemensam organisation. En ytterligare uppgift som Svenska Köttföretagen tar på sig är att samverka med Svenskt Kött, KCF och LRF Kött för att varumärkesneutralt driva och delta i samhällsdebatten rörande kött och köttrelaterade frågor. Det ger en helhetsbild som är unik för branschen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...