Världens bästa djurskyddslag

Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg och har världens mest omfattande djurskyddslagstiftning. Det är stor skillnad mot utlandet, även jämfört med våra grannländer inom EU.

Svensk djurskyddslagstiftning bygger på att djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Detta innebär exempelvis att grisar ges ordentligt med strö, att kor går på bete sommartid och att våra lantbruksdjur har större ytor att röra sig på jämfört med i övriga EU. Vi tillåter max åtta timmars transport till slakt, medan EU-regler medger 14 timmar, vilket kan förlängas med ytterligare 14 timmar om djuren får en timmes vila för att vattnas. Tabellen anger fler praktiska exempel.

Djurskyddslagar, gris
Gris Sverige Danmark Tyskland
Svanskupering Förbjudet Ej rutinmässigt, förebyggande åtgärder ska vidtagas Ej rutinmässigt, förebyggande åtgärder ska vidtagas
Andel svanskuperade grisar 0% 98% 98%
Fixering av suggor/gyltor Nej, endast enstaka djur vid uppenbar risk för smågrisar eller djurskötare Fixering tillåten 160 dagar/år Fixering tillåten 160 dagar/år
Krav på strö Ja Nej Nej
Djurskyddslagar, nöt
Nöt Sverige Danmark Irland
Kastrering Utföres av veterinär, krav på bedövning Krav på bedövning Ej krav på bedövning innan 6 mån ålder
Bete Beteskrav för alla djur över 6 månader förutom tjurar Beteskrav för kvigor som hålls uppbundna eller på spaltgolv Inget beteskrav (dock är bete mycket vanligt)
Slakt utan bedövning Förbjudet, dispenser medges ej Förbjudet sedan februari 2014 Dispenser medges, ca 6 % av den totala slakten 2006
Djurskyddslagar, får och lamm
Får och lamm Sverige Danmark Irland
Kastrering Mycket ovanligt. Utföres av veterinär, bedövningskrav. Ej krav på bedövning före 4 veckors ålder. Ej krav på bedövning innan 6 mån ålder
Svanskupering Förbjudet Tillåtet. Får ske med gummiring utan bedövning före 8 da-gars ålder. Får ske till och med 7 dagars ålder.
Slakt utan bedövning Förbjudet, dispenser medges ej Dispenser sällsynta, ca 0,2 % av lammen 2007. Dispenser medges, ca 34 % av lammen 2006.
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...