Manualer

Topigs Norsvin utför en mängd försök för att avgöra prestationspotentialen och använder denna information för att utforma aktuella och praktiska utfodringsråd för alla marknader som de verkar på. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning? 

Feed monitor

Topigs Norsvins Piglet Feeding Monitor är ett onlineverktyg som erbjuder möjligheten att göra en jämförelse mellan avkommor från olika faderraser för Topigs Norsvins genetik i en kommersiell miljö. Verktyget sätter mål när det gäller vikt och foderintag för avkommor från de olika faderraserna. Det ger också möjlighet att ladda ner praktiska dokument som kan skrivas ut och användas direkt på gården. Dessutom kan ett praktiskt Excel-verktyg laddas ner och användas som ett benchmarketing verktyg för att bedöma prestationen hos smågrisarna på gården.

Feed Monitor

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...