Uppföljning av seminverksamheten

Svenska Köttföretagens seminstationer har referensbesättningar som följs upp kvartalsvis beträffande suggors dräktighetsresultat och kullstorlek. Besättningarna är utspridda över hela landet, använder WinPig för produktionsuppföljning och får hem semin varje till var tredje vecka.

Senaste uppföljningsperioden är semineringar och grisningar i perioden 200401-200630. Resultaten för dräktighets% är ännu så länge preliminära. Varje kvartal består av ca 3500 semineringar. Resultaten är preliminära tills alla som har betäckts i perioden har grisat eller löpt om.

Jämfört med det nationella medeltalet för Sverige 2019 så ligger medeltalet för referensbesättningarna över medeltalet för både dräktighetsprocent och totalfödda.

 

  Nationellt medel
Dräktighets%
.
Totalfödda
Referensbesättningar
Dräktighets%
.
Totalfödda
      Medel
(Bäst / sämst)
Medel
(Bäst /sämst)
2015 - Q4 85,5% 14,9 88,1%
(93,7% / 83,1%)
14,8
(15,6 / 14,4)
2016 - Tot 85,4% 15,2 88,1%
(92,5% / 83,0%)
15,4
(16,0 / 14,9)
2017 - Tot 86,3% 15,5 89,4%
(92,1% / 84,9%)
15,7
(16,3 / 15,4)
2018 - Tot 86,2% 15,9 89,6%
(92,2% / 84,5%)
16,0
(16,4 / 15,2)
2019 - Tot 86,8% 15,9 89,1%
(92,7% / 86,5%)
16,4
(16,9 / 15,2)
2020 - Q1     89,7%
(93,7% / 85,3%)
16,4
(17,0 / 15,7)
2020 - Q2 prel     91,7%
(95,2% / 89,2%)
16,7
(17,3 / 16,4)

Har du frågor kring våra referensbesättningar eller vårt kvalitetsarbete kontakta seminstationschef Pär Holm par.holm@kottforetagen.se

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...