Uppföljning av seminverksamheten

Svenska Köttföretagens seminstationer har referensbesättningar som följs upp kvartalsvis beträffande suggors dräktighetsresultat och kullstorlek. Besättningarna är utspridda över hela landet, använder WinPig för produktionsuppföljning och får hem semin varje till var tredje vecka. Alla våra leveranssätt är representerade.

Senaste uppföljningsperioden är semineringar och grisningar i perioden 180701-180930. Varje kvartal består av ca 3500 semineringar. Jämfört med det nationella medeltalet för Sverige 2017 så ligger medeltalet för referensbesättningarna över medeltalet för både dräktighetsprocent och totalfödda. 

 

  Nationellt medel
Dräktighets%
.
Totalfödda
Referensbesättningar
Dräktighets%
.
Totalfödda
      Medel
(Bäst / sämst)
Medel
(Bäst /sämst)
2015 - Q4 85,5% 14,9 88,1%
(93,7% / 83,1%)
14,8
(15,6 / 14,4)
2016 - Tot 85,4% 15,2 88,1%
(92,5% / 83,0%)
15,4
(16,0 / 14,9)
2017 - Tot 86,3% 15,5 89,4%
(92,1% / 84,9%)
15,7
(16,3 / 15,4)
2018 - Q1     90,5%
(92,1% / 86,7%)
15,8
(16,7 / 15,0)
2018 - Q2     89,9%
(92,1% / 84,5%)
16,2
(16,9 / 15,4)
2018 - Q3     87,6%
(91,4% / 81,2%)
16,2
(16,6 / 15,3)

Har du frågor kring våra referensbesättningar eller vårt kvalitetsarbete kontakta Linda Lundberg Affärsområdeschef för Genetik linda.lundberg@kottforetagen.se 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...